15 February 2008

Posted by Ivan Shurex Posted on February 15, 2008 | No comments

"Api Cinta"

Ketika cinta sudah merasuki dalam batin.
Maka cinta itu akan mempengaruhi jiwa,
Untuk melakukan segala hal ataupun cara.

Tetapi Cinta yang sempurna dan benar,
Dalam segala hal ia lebih dahulu akan memikirkan
apa yang akan diperbuat atau katakan.
Bahkan dengan orang tua,
suami/istri/anak-anak/teman/sahabat,
Bahkan calon pendamping/pacar,
khususnya yang ia kenal dan di dekatnya.

Ia tidak akan mencari dirinya sendiri.
Harapannya tidak lain,
kecuali agar Tuhan di mana-mana
dan dalam segala hal dimuliakan
bersama-sama dengan orang
disekitarnya/ia sayangi.

Tetapi apa daya, tangan tak sampai…………..
Ia akan rela dipisahkan, ditinggalkan,
Dikucilkan, dikhianati, dihinakan,
diabaikan, diduakan.
Dan hanya tinggal diam dan
membisu/menangis.

Berbahagialah orang yang disekitarnya
memuliakan nama Tuhan dalam segala hal.
Dalam kehidupan rumah tangga,
Dalam relasi suami–istri, dengan anak-
anak,sahabat, alam sekitarnya dan sebagainya.

======================

Matius 3: 10 “ Kapak sudah tersedia
pada akar pohon dan setiap pohon yang
tidak menghasilkan buah yang baik,
pasti ditebang dan dibuang ke dalam
api.”

Kolose 3: 2 “Pikiranlah perkara yang
diatas, bukan yang dibumi.”

Matius 16: 23 “ Maka Yesus berpaling
dan berkata kepada Petrus;”Enyahlah
Iblis, Engkau suatu batu sandungan
bagiKu, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan
apa yang dipikirkan manusia.”

Matius 10: 35- 37 “ Sebab Aku datang
untuk memisahkan orang dari ayahnya,
anak perempuan dari ibunya, menantu
perempuan dari ibu mertuanya, dan
musuh orang ialah orang-orang seisi
rumahnya.” Barangsiapa mengasihi bapa
atau ibunya lebih dari padaKu, ia
tidak layak bagiKu; dan barangsiapa
mengasihi anaknya laki-laki atau
perempuan lebih dari padaKu, ia tidak
layak bagiKu.”

Yohanes 10: 16 “Ada lagi padaKu domba-
domba lain, yang bukan dari kandang
ini; domba-domba itu harus Kutuntun
juga dan mereka akan mendengarkan
suaraKu dan mereka akan menjadi satu
kawanan dengan satu gembala.”

1 Korintus 7: 16 “Sebab bagaimanakah
engkau mengetahui, hai isteri, apakah
engkau tidak akan menyelamatkan
suamimu? Atau bagaimanakah engkau
mengetahui, hai suami, apakah engkau
tidak akan menyelamtakan isterimu?”

Kis. Para rasul 16 :30-31 “Ia
mengantar mereka keluar sambil
berkata; “Tuan-tuan, apakah yang harus
aku perbuat , supaya aku selamat?
Jawab mereka;”Percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus dan engkau akan selamat,
engkau dan seisi rumahmu.”

Matius 3: 8 “ Jadi hasilkanlah buah
yang sesuai dengan pertobatan.”

Galatia 5: 27 “ Tetapi buah Roh ialah:
kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah-lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang
menentang hal-hal itu.”

Salam Damai dan Doa
“Semoga Allah memberimu Damai”
God Blessing U
Reactions:
Categories:

0 Komentar:

Post a Comment

Setelah dibaca apa anda punya komentar untuk artikel diatas ?
Jika anda merasa tersentuh, terinspirasi, termotivasi dengan artikel ini bagikan bersama kami dengan meninggalkan pesan, kesan atau komentar apa saja.

Semoga komentar anda dapat menjadi semangat bagi yang lainnya.

  • Text Widget